RAMBO SAPUTRA. IMPLEMENTASI APPRECIATIVE INQUIRY DALAM MANAJEMEN LEMBAGA AMIL ZAKAT. ADL ISLAMIC ECONOMIC : Jurnal Kajian Ekonomi Islam, v. 2, n. 1, p. 51-66, 26 May 2021.