[1]
Rambo Saputra 2021. IMPLEMENTASI APPRECIATIVE INQUIRY DALAM MANAJEMEN LEMBAGA AMIL ZAKAT. ADL ISLAMIC ECONOMIC : Jurnal Kajian Ekonomi Islam. 2, 1 (May 2021), 51-66.